Powstanie Federacji

18664653_1444379662267013_7428290298427398460_n
Federacja Polskiej Urbanistyki została powołana w trakcie zebrania założycielskiego w dniu 5 września 2019 r. staraniem 3 członków założycieli posiadających osobowość prawną: Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY oraz Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, powstałych w 2014 r., w reakcji na likwidację Izby Urbanistów, zrzeszających urbanistów działających na terenie Polski. W trakcie obrad przyjęto uchwałę w przedmiocie utworzenia Federacji Polskiej Urbanistyki oraz przyjęcia Statutu. Powołano także Komitet Założycielski, w którego skład weszli: Jolanta Ewa Przygońska, Grzegorz Wojciech Chojnacki, Antoni Matuszko oraz Marek Wiland. Zdecydowano, że siedzibą Federacji będzie miasto Wrocław. Powołano także organy FPU: Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Federacja została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 grudnia 2019 r., otrzymując jednocześnie wpisy do rejestrów REGON i NIP, co umożliwiło formalne rozpoczęcie działalności Federacji. 

ZARZĄD FEDERACJI POLSKIEJ URBANISTYKI:

  • Prezes Zarządu - Marek Wiland
  • Wiceprezes Zarządu do spraw Organizacyjnych - Jolanta Ewa Przygońska
  • Wiceprezes Zarządu do spraw Finansowych - Antoni Matuszko
  • Wiceprezes - Paweł Łukowicz

  KOMISJA REWIZYJNA FEDERACJI POLSKIEJ URBANISTYKI:

  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Grzegorz Wojciech Chojnacki
  • Zastępca Przewodniczącego - Marcin Radeberg-Skorzysko
  • Sekretarz - Małgorzata Przybysz-Ławnicka
  • Członek - Jacek Poćwiardowski