Ogłoszenie Komisji Konkursowej na logo Federacji Polskiej Urbanistyki

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

konkursu na logo Federacji Polskiej Urbanistyki

W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie :

 1. Paweł Łukowicz – pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji,
 2. Jolanta Przygońska,
 3. Marek Wiland,
 4. Antoni Matuszko,

którego celem było rozstrzygnięcie konkursu na logo Federacji Polskiej Urbanistyki, zgodnie z Regulaminem konkursu na logo Federacji Polskiej Urbanistyki.

 1. W dniu posiedzenia komisji zebrali się wszyscy członkowie Komisji Konkursowej, co stanowiło kworum niezbędne do przeprowadzenia obrad mających na celu wyłonienie zwycięzcy niniejszego konkursu.
 2. Zgodnie z §2 regulaminu celem konkursu było zaprojektowanie logo, które będzie służyło do identyfikacji wizualnej Federacji Polskiej Urbanistyki.
 3. W terminie określonym w regulaminie konkursu, tj. do dnia 18 grudnia 2020 r., wpłynęło 9 prac konkursowych, których autorzy spełnili warunki uczestnictwa określone w §4 regulaminu.
 4. Zgodnie z §5 regulaminu komisja oceniła prace konkursowe przyznając poszczególnym pracom punktację, na podstawie której została wyłoniona jedna praca zwycięska oraz dwie prace wyróżnione.
 5. Decyzją Komisji Konkursowej przyznano następującą liczbę punktów:
  1. praca nr 1 (godło autora – 11110088) – 117 pkt,
  2. praca nr 2 (godło autora – 12051304) – 83 pkt,
  3. praca nr 3 (godło autora – 12123101) – 0 pkt,
  4. praca nr 4 (godło autora – 22444888) – 34 pkt.
  5. praca nr 5 (godło autora – 33001651) – 0 pkt,
  6. praca nr 6 (godło autora – 33001652) – 17 pkt,
  7. praca nr 7 (godło autora – 33001653) – 66 pkt,
  8. praca nr 8 (godło autora – 88001111) – 50 pkt,
  9. praca nr 9 (godło autora – 96640132) – 33 pkt.
 6. Zgodnie z §7 regulaminu Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:
  1. nagrodę pieniężną w kwocie 1000,00 zł brutto autorowi pracy opatrzonej godłem 11110088,
  2. dwa wyróżnienia w kwocie 250,00 zł brutto autorom prac opatrzonych godłem 12051304 oraz godłem 33001653.
 7. Posiedzenie Komisji Konkursowej zakończono dokumentując je niniejszym protokołem podpisanym przez Przewodniczącego Komisji.

 

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół sporządził Paweł Łukowicz.

30 grudnia 2020 r.

Paweł Łukowicz

Przewodniczący Komisji Konkursowej