Praca w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko:
Starszy Specjalista do spraw: rozwiązań systemowych w Wydziale Polityki Przestrzennej w Departamencie Planowania Przestrzennego.

Osoba na tym stanowisku:

  • opiniuje dokumenty strategiczne w zakresie dotyczącym planowania i zagospodarowania przestrzennego (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany),
  • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego: opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo oraz opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części,
  • dokonuje analiz prawnych: opracowuje/ opiniuje projekty umów, porozumień, dokumentów, przygotowuje projekty opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny,
  • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych),
  • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich.

 

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,79307,v7