Tag: nabór

Praca w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Wiadomości2021nabórogłoszenie

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: Starszy Specjalista do spraw: rozwiązań systemowych w Wydziale Polityki Przestrzennej w Departamencie Planowania Przestrzennego. Osoba na tym stanowisku: opiniuje dokumenty strategiczne w zakresie dotyczącym planowania i zagospodarowania przestrzennego (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany), prowadzi obsługę procesu legislacyjnego: opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych ….  Read More